AUGUSTUS & SEPTEMBER 2020 DATUMS

B elangrike datums om solank te dagboek vir AGUSTUS & SEPTEMBER 2020 is:

VRYDAG:  28 AUGUSTUS  –    Sopprojek:  09:45-10:45 Kom haal soppakke om te kook en bring ook gevriesde sop terug

SONDAG:  30 AUGUSTUS  –     Nagmaal – kom haal wyn en brood af by kerk tussen 08:00-09:30 en hou saam nagmaal by huis om 10:00

DONDERDAG:  03 SEPTEMBER:  Laai groente donasies af by kerk tussen 10:00-11:00

VRYDAG:  04 SEPTEMBER:  Sopprojek:  09:45-10:45 Kom haal soppakke om te kook en bring ook gevriesde sop terug

SONDAG:  06 SEPTEMBER:  Noodfonds Sondag

DONDERDAG:  10 SEPTEMBER:  Laai groente donasies af by kerk tussen 10:00-11:00

VRYDAG:  11 SEPTEMBER:  Sopprojek:  09:45-10:45 Kom haal soppakke om te kook en bring ook gevriesde sop terug

MAANDAG:  14 SEPTEMBER:  Kerkraadsvergadering

DONDERDAG:  17 SEPTEMBER:  Laai groente donasies af by kerk tussen 10:00-11:00

VRYDAG:  11 SEPTEMBER:  Sopprojek (laaste uitdeel dag vir projek) 09:45-10:45 Kom haal soppakke om te kook en bring ook gevriesde sop terug

WOENSDAG:  23 SEPTEMBER:  Alle gevriesde sop terug om uitgedeel te word tussen 10:00-11:00

Meer Inligting

Wanneer:   Augustus & September 2020

Waar:  Kerk 

Tyd:  Hou afkondigings dop